poniedziałek, 18 marca 2019

Przedszkolaki - figury przestrzenne.

5-latki, ciekawe šwiata, zainteresowane wszystkim i dlatego urozmaicam im zajęcia ï dostarczam wielu bodźcőw.
 ,,Myšlę, więc jestem ". Tę myšl Kartezjusza przypominamy kaźdego dnia.